Start

Dagsorden ved generalforsamling 2. november 2014
 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
 3. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab.
  Regnskab og revisionspåtegning fremlægges skriftligt på generalforsamlingen.
 4. Fastsættelse af medlemskontingent for det kommende år.
  Bestyrelsen foreslår uændret kontingent: 150 kr./foreningsår.
 5. Indkomne forslag.
 6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant.
  I lige år er kasserer, sekretær samt bestyrelsessuppleant på valg.
  Knud Erik ønsker ikke genvalg som kasserer.
 7. Valg af revisorsuppleant.
 8. Eventuelt

Bestyrelsen

FormandJan Hougaard , Lyngdalvej 8, Yding 8752 Østbirk
Tlf.: 7578 2454, mail: jan.hougaard at skolekom.dk
KassererKnud Erik Sørensen, Grusdalsvej 30, Egebjerg, 8700 Horsens
Tlf.: 6127 6356, mail: kes at kes.dk
SekretærKim Lund Nielsen, Østerled 10A, 7171 Uldum
Tlf.: 7690 0710, mail: kimlund10 at yahoo.com
SuppleantPeter Kusk, Ørnstrupvej 37 B, 8700 Horsens
Tlf.: 7580 5165, mail: jpkudsk at gmail.com

I alle mailadresser skal ” at ” erstattes med “@”.

Beløb til foreningen kan indbetales på konto 1551-5265825674