Start

  • Alle medlemsmøder afholdes på NATURCENTER SKOVGÅRD, Vandværksvej 32 i Egebjerg. Mødetidspunkt  kl. 19:00. Se google map .
  • Mødeplan og referater af alle møder kan ses her.

  • HUSK: Julemødet er flyttet til mandag d. 10. december

  • pdflogo Planetstifolderen

Bestyrelsen

FormandJan Hougaard , Lyngdalvej 8, Yding, 8752 Østbirk
Tlf.: 7578 2454, mail: jan.hougaard at skolekom.dk
KassererBent Larsen, Egedalsvej 1, Egebjerg, 8700 Horsens
Tlf.: 2232 7607, mail: kasserer at haf-astronomi.dk
SekretærPeter Schrøder, Bakkevænget 46c, Tvingstrup, 8700 Horsens
Tlf.:7566 7474, mail: gemini at privat.dk
SuppleantPeter Kusk, Ørnstrupvej 37 B, 8700 Horsens
Tlf.: 7580 5165, mail: jpkudsk at gmail.com

I alle mailadresser skal ” at ” erstattes med “@”.

Beløb til foreningen kan indbetales på konto 5479-1498980