Start

  • Merkur transit 9. maj fra kl. 13:12. Se detaljerne her
  • Alle medlemsmøder afholdes på NATURCENTER SKOVGÅRD, Vandværksvej 32 i Egebjerg. Mødetidspunkt  kl. 19:00. Se google map .
  • Årets sommerudflugt går til Silkeborg, for at se Martin’s observatorie
  • HUSK sidste tilmeldingsfrist til sommerudflugten er TORSDAG D. 26. MAJ TIL JAN
  • Mødeplan og referater af alle møder kan ses her.
  • pdflogo Planetstifolderen

Bestyrelsen

FormandJan Hougaard , Lyngdalvej 8, Yding, 8752 Østbirk
Tlf.: 7578 2454, mail: jan.hougaard at skolekom.dk
KassererBent Larsen, Egedalsvej 1, Egebjerg, 8700 Horsens
Tlf.: 2232 7607, mail: kasserer at haf-astronomi.dk
SekretærEigil Pedersen, Fjordparken 338, 8700 Horsens
Tlf.: 5343 5666, mail: Eigil.Pedersen at gmail.com
SuppleantPeter Kusk, Ørnstrupvej 37 B, 8700 Horsens
Tlf.: 7580 5165, mail: jpkudsk at gmail.com

I alle mailadresser skal ” at ” erstattes med “@”.

Beløb til foreningen kan indbetales på konto 5479-1498980