081122_obs

Observationsaften hos Eigil den 22. november 2008

Klik på et billede nedenfor for at se det i stor størrelse og evt. starte et diasshow.

Foto: K.E. Sørensen