Planetstien

Planetstien

Horsens Astronomiske Forening står bag omdannelsen af Bollerstien, Horsens, til en planetsti, med en model af Solen anbragt nær Høegh Guldbergs Gade og de 8 planeter placeret langs stien med den yderste, Neptun, nær Fiskerhuset ved Boller slot. Solen, planeterne og afstandene er skaleret i målestoksforholdet 1:1,5 mia.

Solmodellen er placeret på positionen (55°51’1.45″ N, 9°50’50.75 ” Ø) = (55,850403° N , 9,847431° Ø).