Indvielsen af Planetsti-Horsens den 24. september 2011

Planetstien blev indviet på en tørvejrsdag fra klokken 11 ved stiens start ved Høegh Guldbergs Gade…

Der var samlet ca. 200 mennesker, der blev underholdt af Horsens Garden og overværede 3 taler, som blev kædet sammen af en toastmaster. Deltagerne så en silkesnor blive klippet over, fik en forfriskning og modtog en opfordring til en vandretur på stien. Nedenfor følger et mere udførligt referat illustreret med billeder fra dagen. 

  • Medens deltagerne ankom, marcherede Horsens Garden for fuld musik på det første stykke af planetstien.

  • Knud Erik Sørensen bød velkommen til indvielsen af Horsens’ nye seværdighed, Planetsti-Horsens, og præsenterede de to øvrige deltagere i arbejdsgruppen bag stiens tilblivelse, nemlig Erik Schreiber og Peter Kudsk. Derefter gav han ordet til foreningens formand, Eigil Pedersen.

  • Eigil takkede arbejdsgruppen, sponsorerne samt Horsens kommune. Derefter overdrog han stien til offentligheden og opfordrede alle til at gå en tur på stien og få en fornemmelse af, hvor lille Jorden er i forhold til de store afstande i solsystemet. Han takkede også HAFU, Horsens Astronomiske Forenings Ungdomsklub, for fint fremmøde.

  • Knud Erik tog tråden om afstandene op og opfordrede de fremmødte til at gætte på, hvor lang stien skulle have været, hvis Solens nærmeste nabostjerne også skulle placeres på stien i samme målestoksforhold. På Fyn – eller noget mere vildt? Han lovede svaret senere og gav så ordet til Erik Schreiber, ophavsmanden til ideen om planetstien i Horsens.

  • Erik fortalte om, hvordan han fik ideen til stien, om arbejdet i de to år, der gik fra ideens undfangelse til stien stod færdig. Han nævnte den store hjælp, som arbejdsgruppen har fået fra stenhugger Ulrich Schreiber, Brå Mølle, og fra gørtler Per Jessen, som har støbt de trekantede bronzeplader til planetstenene. Han påpegede også, at placeringen af de 8 planetsten er fastsat af en landmåler, så de står, hvor de skal! Han sluttede af med at håbe, at stien ville blive til glæde for alle og give en indsigt i solsystemets mysterier og i den fantastiske verden, vi har fået lov at leve i.
  • Knud Erik kunne derefter afsløre, at hvis stjernen Proxima Centauri, som er Solens nærmeste nabo i 4,2 lysårs afstand, skulle være med i modellen, skulle stien fortsætte tværs gennem Indien hen over Australien og Stillehavet til Buenos Aires i Argentina. Stien skulle nemlig være 26.517 km lang og dermed nå 2/3 af vejen rundt om Jorden. Knud Erik fortalte også lidt om solmodellen, der er en jernkugle, tectylbehandlet indvendigt, men belagt med guld på ydersiden. Derefter gav han ordet til byrådsmedlem Ulrik Kragh, der også er formand for Foreningen Energi Horsens, som er en af stiens sponsorer. Ulrik skulle på byens vegne modtage stien.
  • Ulrik hæftede sig ved, at den nye sti kunne bruges i skolernes undervisning i naturvidenskab. Han ville vove den påstand, at hvis man sætter drenge til to og to at løbe ud og læse skiltene på stenene, så kan de huske det læste bedre, end hvis de læste det samme i en bog. Han nævnte også stien som en af byens unikke ting, som vil være med til at sætte Horsens på landkortet, og som vidnede om aktivt medborgerskab. Planetstien passer ind i kommunens kulturstrategi om “Oplevelse med bevægelse” og kommunens ønske om steder, der kunne levere “permanente oplevelser”. Han fandt, at stien måtte blive en inspiration for unge til at forstå og interessere sig for naturvidenskab, der her blev praksisgjort. Han sluttede at med at takke Horsens Astronomiske Forening for gaven og håbede, at man ville værne om stien, så den kunne få lov at bestå i mange år.
  • Ulrik klippede derefter et silkebånd over som symbol på stiens åbning. Herefter bad Knud Erik om, at der blev råbt hurra for byens nye attraktion. Efterfølgende opfordrede han alle til at gå til det opstillede telt og få en forfriskning i form af et glas vin eller juice. Derefter blev de besøgende tilskyndet til at gå en tur langs stien i det fine vejr – helst mindst ud til Jupiterstenen, men heldigvis fortsatte mange helt ud til Neptun. Med tilbagevejen bliver det i alt 6 km.
  • Under sidste del underholdt Horsens Garden, og der var – som under hele indvielsen – en dejlig stemning af glade mennesker. En stor dag for Horsens Astronomiske Forening – og helt bestemt også for de mange fremmødte deltagere i denne indvielsesceremoni.

Tekst: Knud Erik Sørensen
Billeder: Arne Tolstrup Madsen, Preben Huus Jensen og Knud Erik Sørensen