Om Planetstien

Planetsti-Horsens blev indviet lørdag den 24. september 2011

Hvem står bag?

Horsens Astronomiske Forening står bag omdannelsen af Bollerstien, Horsens, til en planetsti, med en model af Solen anbragt nær Høegh Guldbergs Gade og de 8 planeter placeret langs stien med den yderste, Neptun, nær Fiskerhuset ved Boller slot. Solen, planeterne og afstandene er skaleret i målestoksforholdet 1:1,5 mia. Planetstier findes flere andre steder i landet, men ingen kan i udstyr og placeringen langs Horsens Fjord måle sig med Horsens’ udgave af stien.

Stien skal gavne og fornøje

Formålet med planetstien er mangesidet. Stien skal både illustrere, hvor små planeterne er i forhold til de kolossale afstande, og det enorme tomrum, der findes i Solsystemet. Det er hensigten at få de mange brugere af naturstien – spadserende, kondiløbere, hundeluftere, cyklister, mv. – til at stoppe op og undre sig og tænke over universets mysterier, lige som stien vil kunne bidrage til, at Horsens’ image styrkes som en by, hvor naturvidenskab ikke blot formidles på skoler og læreanstalter, men også i den fri natur.

Solmodellen

Solmodellen består af en jernkugle, 1 m i diameter og belagt med bladguld. Den er anbragt på toppen af et 2,8 m højt jernstativ på et lille torv ved stiens start ved Høegh Guldbergs Gade. Solmodellen kan ses fra stor afstand. I begge ender af planetstien er anbragt en infotavle, der fortæller om hele solsystemet med dets 8 planeter. Solmodellen er placeret på positionen

  • (55°51’1.45″ N, 9°50’50.75 ” Ø) = (55,850403° N, 9,847431° Ø).

Planeterne

Hver af planeterne er repræsenteret ved en ca. 5 tons tung natursten, hvorpå der er anbragt en bronzeplade, der med tekst kort oplyser om planeten. På pladen er der også en model i rustfrit stål af planeten i samme målestoksforhold som afstandene. Stenene med planeterne Merkur, Venus, Jorden, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus og Neptun er anbragt i afstandene 38, 72, 100, 152, 520, 957, 1917 og 3000 m fra solmodellen.

Donationer fra fonde

Planetstiens tilblivelse er sket i samarbejde med Horsens Kommune, og arbejdet er – pånær solmodellen – udført af en række lokale firmaer. Etableringen er muliggjort af donationer fra en række fonde, især Inge og Asker Larsens fond til støtte af almennyttige formål, Foreningen Energi Horsens, Tips- og Lottomidler til Friluftslivet samt Familien Hede Nielsen fond.

Stiprojektets tilblivelse

Ideen om en planetsti i Horsens er fostret af fhv. murermester Erik Schreiber i Horsens Astronomiske Forening. En arbejdsgruppe, der foruden Erik Schreiber består af orgelbygger Peter Kudsk Nielsen og lektor Knud Erik Sørensen, har arbejdet på stiens etablering i mere end et år og kunne den 24. september 2011 sammen med ca. 200 andre glæde sig over resultatet ved indvielsesarrangementet, som er beskrevet andetsteds.

Tekst: Knud Erik Sørensen
Billeder: Arne Tolstrup Madsen, Preben Huus Jensen og Knud Erik Sørensen